Słowo wstępne Znaki Dowódcy 13. Pułku Ułanów Wileńskich Historia Kampania Wrześniowa Tradycja Tatarska Albumy Spis Ułanów 13. Pułku Wykaz Oficerów 13. Pułku Ułanów wymordowanych przez NKWD Teksty źródłowe

Albumy

ZAKAZ KOPIOWANIA ORAZ PUBLIKOWANIA ZDJĘĆ I PAMIĄTEK

PO 13. PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH BEZ ZGODY WŁAŚCICIELI!

 

60.jpg

Żołnierze „Samoobrony Wileńskiej”

(prywatne zbiory Andrzeja K.)

 

45.jpg

Ułan Kazimierz Markowski w pierwszym roku służby w 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Nowa Wilejka 1927 rok.

W czasie kampanii wrześniowej, jako wachmistrz - zastępca dowódcy 2 plutonu szwadronu tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Podczas II wojny światowej w konspiracji na Wileńszczyźnie.

(archiwum rodzinne Jana Markowskiego)

 

49P.jpg

Jan Ruchała (pierwszy z lewej) w szkole podoficerów 13. Pułku Ułanów Wileńskich, kapral 1 szwadronu tatarskiego.

We wrześniu 1939 roku zmobilizowany do 5. Pułku Strzelców Konnych. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji gdzie wstąpił do Armii Polskiej tworzonej przez gen. Władysława Sikorskiego. 7 stycznia 1940 roku został przydzielony do 2. Dywizji Strzelców Pieszych gen. Bronisława Prugara - Ketlinga. Pełnił służbę w szwadronie konnym Wileńskiego Dywizjonu Rozpoznawczego. 17 grudnia 1945 powrócił do domu rodzinnego w Nowym Sączu - Dąbrówka Polska.

(archiwum rodzinne Jana Ruchały „Juniora”)

 

42.jpg

Ułani 1 szwadronu 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

Drugi od lewej siedzi plut. Kazimierz Markowski późniejszy dowódca 2 plutonu 1 szwadronu tatarskiego.

(archiwum rodzinne Jana Markowskiego)

 

29.jpg

Na ujeżdżalni 13. Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej Wilejce, pod okiem wachmistrzów ćwiczą plutony 1 szwadronu.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

40.jpg

Uroczysta wigilia 1 szwadronu, w towarzystwie kapelana garnizonu i dowódcy 13. Pułku Ułanów Wileńskich ppłk. Czesława Chmielewskiego.

(archiwum rodzinne Jana Markowskiego)

 

30.jpg

Koszary w Nowej Wilejce.

Sala żołnierska 1 szwadronu 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

37.jpg

Święto 13. Pułku Ułanów Wileńskich, obiad żołnierski, 3 szwadron 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Nowa Wilejka, 25 lipca 1929 rok

(archiwum rodzinne Jana Markowskiego)

 

34.jpg

Pułk w szyku pieszym na przykoszarowym placu ćwiczeń, Nowa Wilejka 1929 rok.

(archiwum rodzinne Jana Markowskiego)

 

36.jpg

Święto 13. Pułku Ułanów Wileńskich, defilada w szyku pieszym, Nowa Wilejka, 25 lipca 1929 rok.

(archiwum rodzinne Jana Markowskiego)

 

20.JPG

1 szwadron tatarski na ulicy Wielkiej w Wilnie.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

43.jpg

Kadra zawodowa 1 szwadronu 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

W drugim rzędzie od lewej stoją: wchm. Stanisław Sawlewicz, wchm. NN, plut. Kazimierz Markowski

(archiwum rodzinne Jana Markowskiego)

 

39.jpg

Ćwiczenia 13. Pułku Ułanów Wileńskich 2 pluton 1 szwadronu 13. Pułku Ułanów Wileńskich wraz z pionierami Wileńskiej Brygady Kawalerii, w czasie ćwiczenia przeprawy przez rzekę Dubinkę na poligonie Pohulanka k/Święcian.

Czwarty z prawej (w mundurze z pasem podoficerskim) strony stoi kpr. zaw. Kazimierz Markowski.

(archiwum rodzinne Jana Markowskiego)

 

27.jpg

1 Szwadron 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Nowa Wilejka, 1932 rok.

Siedzą od lewej: czwarty w kolejności wchm. Stanisław Sawlewicz - chorąży pocztu sztandarowego jedyny podoficer w 13. Pułku Ułanów Wileńskich odznaczony srebrnym krzyżem Orderu „Virtuti Militari” V klasy za wojnę 1918-1920, dowódca szwadronu rtm. Bronisław Szymkiewicz, dowódca pułku ppłk Czesław Chmielewski, por. Bazyli Marcisz, wchm. NN, plut. Kazimierz Markowski.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

25.jpg

Na ulicach Wilna. Pierwszy z lewej strony rtm. Bronisław Szymkiewicz (pułkowy „Wujo”)

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

24.jpg

rtm. Bronisław Szymkiewicz (pułkowy „Wujo”)

Dowódca 1 szwadronu, oficer mobilizacyjny 13. Pułku Ułanów Wileńskich. We wrześniu 1938 roku komendant 16 Batalionu Junackich Hufców Pracy. Zamordowany w 1940 roku przez NKWD w Charkowie. W tle budynki stajenne.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

15.jpg

por. Grzegorz Cydzik Konkurs skoków na Pośpieszce (k.Wilna) w 1935 rok (wygrana na koniu „Tur”)

(archiwum rodziny Cydzików)

 

5.jpg

por. Grzegorz Cydzik na torze wyścigowym Pośpieszka Wilno 1935 rok

(archiwum rodziny Cydzików)

 

Buńczuk 1.jpg

1 Sekcja ułanów 1 szwadronu tatarskiego z buńczukiem tatarskim, buńczukiem przechodnim 3. Samodzielnej Brygady Kawalerii, późniejszej Wileńskiej Brygady Kawalerii oraz proporcem dowódcy szwadronu tatarskiego.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

41.jpg

Wizyta przedstawicieli gminy muzułmańskiej w Wilnie z imanem Ibrahamem Smajkiewiczem, w 1 szwadronie 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Nowa Wilejka 1936 rok

W pierwszym rzędzie od lewej: rtm. Michał Bohdanowicz, por. Aleksander Jeljaszewicz (jeszcze w barwach 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich), przedstawiciele delegacji tatarskiej, w środku dowódca pułku ppłk. Czesław Chmielewski. Czwarty od prawej w drugim rzędzie stoi plut. Kazimierz Markowski. Dobrze widoczny buńczuk przechodni 3 Samodzielnej Brygady Kawalerii, późniejszej Wileńskiej Brygady Kawalerii, który w kwietniu 1934 roku na polecenie Marszałka Józefa Piłsudskiego przeszedł na własność 1 szwadronu 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Byłą to nagroda za wzorową postawę ułanów na defiladzie z okazji 15 rocznicy wyzwolenia Wilna.

(archiwum rodzinne Jana Markowskiego)

 

13.jpg

Defilada 13. Pułku Ułanów Wileńskich na ulicy Mickiewicza w Wilnie 19. III. 1935 roku

Poczet sztandarowy 13. Pułku Ułanów Wileńskich, od lewej: porucznik Grzegorz Cydzik, st. wachmistrz Stanisław Sawlewicz, plutonowy Józef Baran/

(archiwum rodziny Cydzików)

 

21.jpg

Pamiątka ze służby w 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

Charakterystycznie retuszowana, często spotykana fotografia pamiątkowa. Kawalerzysta w umundurowaniu garnizonowym wz. 19 z karabinkiem Mauser wz. 98. Rząd szeregowego wz. 25, w troczeniu sprzed 1938 roku. Zwracają uwagę: brak płaszcza przy siodle, błędnie zapięty najniższy trok owsiaka, szabla dragońska pochodzenia rosyjskiego, sznur bardzo dobrego strzelca (z dwoma chwastami), sznur z gwizdkiem oraz odznaka sportowa wraz z dwoma innymi odznakami na prawej piersi.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

46.jpg

Szkoła podoficerska 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Nowa Wilejka, 7 lipca 1937 roku 

W pierwszym rzędzie siedzą: szósty od lewej: dowódca 4 szwadronu rtm. Kazimierz Nawrocki, dowódca pułku płk. Kazimierz Żelisławski, ppor. Tadeusz Batorowicz.

(archiwum rodzinne Marka Potrzebowskiego)

 

23.jpg

Pluton trębaczy 13. Pułku Ułanów Wileńskich pod dowództwem kapelmistrza chor. Edwarda Eysmonta.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

22.jpg

Pluton 13. Puku Ułanów Wileńskich na przykoszarowym placu ćwiczeń nad Wilejką, Nowa Wilejka 1937 rok.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

28.jpg

13. Pułku Ułanów Wileńskich w szyku konnym, na przykoszarowym placu ćwiczeń nad Wilejką.

Rzędy szeregowych i oficerów troczone według regulaminu sprzed 1938 roku. Na pierwszym planie zwraca uwagę buńczuk przechodni 3 Samodzielnej Brygady Kawalerii, późniejszej Wileńskiej Brygady Kawalerii.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

50.jpg

Ułan 1 szwadronu tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich w umundurowaniu garnizonowym.

Rząd szeregowego wz. 25 w troczeniu z 1938 roku. Uwagę zwraca półksiężyc i gwiazda tatarska na proporczyku lancy. Fotografia ofiarowana przez rtm. Michała Bohdanowicza Pani Izabeli Borowskiej – narzeczonej dowódcy plutonu ppanc, por. Andrzeja Prawdzic –Szamoty. Zdjęcie miało posłużyć, jako wzorzec do wykonania obrazu olejnego, którego wykonanie przerwał wybuch wojny.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

1.jpg

por .Grzegorz Cydzik /trzeci z prawej/ w roli wodzireja na balu, Brygida Cydzik /druga z prawej/ Wilno - Bal Polonii w 1937 roku.

(archiwum rodziny Cydzików)

 

16.jpg

Kadra dowódcza szwadronu CKM 1934/1937

/por. Grzegorz Cydzik siedzi drugi z lewej, rtm.Kazimierz Zubicki trzeci z lewej /

(archiwum rodziny Cydzików)

 

2.jpg

por. Grzegorz Cydzik, Nowa Wilejka 1937 roku

(archiwum rodziny Cydzików)

 

3.jpg

por. Grzegorz Cydzik z koniem „Tur” lata 30 –te. Nowa Wilejka

(archiwum rodziny Cydzików)

 

 

19.jpg

Grzegorz Cydzik, jako celowniczy karabinu maszynowego, Nowa Wilejka 1937 rok.

(archiwum rodziny Cydzików)

 

4.jpg

por. Grzegorz Cydzik na tle lanc.

Na rękawie odznaka bardzo dobrego celowniczego CKM, Wilno 1935 roku.

(archiwum rodziny Cydzików)

 

9.jpg

ppor. Grzegorz Cydzik 1 szwadron 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Nowa Wilejka 1933 rok.

(archiwum rodziny Cydzików)

 

12.jpg

ppor. Grzegorz Cydzik

Pluton 1 szwadronu 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Nowa Wilejka 1933 rok.

(archiwum rodziny Cydzików)

11.jpg

ppor. Grzegorz Cydzik Z Turem i Diabłem przy koniowiązach, Nowa Wilejka 1933 rok.

(archiwum rodziny Cydzików)

 

7.jpg

Pierwsi podwładni ppor. Grzegorza Cydzika 1 pluton 3 szwadronu 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Nowa Wilejka 1932 rok.

(archiwum rodziny Cydzików)

 

 

10.jpg

ppor. Grzegorz Cydzik

1 szwadron 13. Pułku Ułanów Wileńskich przy czyszczeniu koni, Nowa Wilejka 1933 rok.

(archiwum rodziny Cydzików)

 

14.jpg

por. Grzegorz Cydzik na czele brygadowej Szkoły Podoficerskiej CKM, Wilno 1935 rok.

(archiwum rodziny Cydzików)

 

6.jpg

por. Grzegorz Cydzik na koniu „Diabeł”, Nowa Wilejka 1937 rok.

Plac do ćwiczeń konnych nad rzeką Wilejką. W tle widoczny kościół garnizonowy pw. św. Kazimierza i zabudowania fabryki Mozera

(archiwum rodziny Cydzików)

 

33.jpg

Poczet sztandarowy 13. Pułku Ułanów Wileńskich pierwszy od lewej: dowódca pocztu rtm. Stanisław Aleksandrowicz, chorąży pocztu wchm. Stanisław Sawlewicz

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

57.jpg

ppłk Jerzy Dąbrowski „Łupaszka”

Urodzony w 1889 roku w Suwałkach. Wraz z bratem Władysławem, organizator szwadronu jazdy Samoobrony Wileńskiej, w 1919 roku zastępca dowódcy 13. Pułku Ułanów Wileńskich. We wrześniu 1939 roku, objął dowództwo 110 rezerwowego Pułku Ułanów, gdzie funkcję zastępcy dowódcy pełnił słynny olimpijczyk, mjr Henryk Dobrzański późniejszy „Hubal”. W nocy 16 na 17 grudnia 1940 roku ppłk. Jerzy Dąbrowski został stracony przez NKWD w więzieniu w Mińsku.

(prywatne zbiory Andrzeja K.)

 

56.jpg

płk. dypl. Józef Szostak ps. „Filip”

Urodzony w Józefowie koło Błonia 25 lutego 1897 roku. Żołnierz Legionów Polskich, Szwadronu Przybocznego Prezydenta RP, 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, konspiracji Armii Krajowej. Zmarł 11 lutego 1984 roku w Łodzi. Ostatni dowódca 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

53.jpg

mjr. Stanisław Aleksandrowicz

Autor kroniki dziejów 13. Pułku Ułanów Wileńskich z lat 1918- 1922 oraz wielu artykułów publikowanych w londyńskim Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej. Wieloletni adiutant Pułku. We wrześniu 1939 roku w Sztabie Grupy „Stryj". Zmarł na emigracji - 8 września 1982 roku w Nottingham.

Jego ostatnią wolą było, aby prochy rozsypano w Korwie na Litwie, na grobie jego bliskich: dziadka, babci, ojca i syna Jerzego. Jak napisał w testamencie:, „jeżeli natomiast pojawiły by się z tym trudności” - prosił by jego prochy zostały rozsypane na pastwiskach polskich arabów: „Niech ich lotne kopyta wdepczą mnie w naszą polską ziemię”

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

54.jpg

mjr. Aleksander Jeliaszewicz „Sasza”

Urodzony w Wilnie 22 marca 1902 roku. Zmarł w Gdańsku 18 sierpnia 1978 roku. Polak narodowości tatarskiej, ostatni dowódca 1 szwadronu tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

52.jpg

rtm. Józef Sztukowski z 13. Pułku Ułanów Wileńskich II oficer informacyjny sztabu Wileńskiej Brygady Kawalerii. Zamordowany przez NKWD w Katyniu w 1940 roku

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

55.jpg

chor. Stanisław Mazur

Od 1 października 1938 roku Oficer Żywnościowy 13. Pułku Ułanów Wileńskich Zamordowany przez NKWD w Katyniu 27 sierpnia 1940 roku. Odznaczenia: Krzyż Zasługi, Medal za wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia Niepodległości.

(archiwum rodzinne Grzegorza Gajewskiego)

 

51.jpg

por. Andrzej Prawdzic – Szamota

Dowódca plutonu przeciwpancernego 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Poległ 24 września 1939 roku pod Suchowolą.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

63.jpg

Izabela Borowska

Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, narzeczona poległego 24 września 1939 roku porucznika 13. Pułku Ułanów Andrzeja Prawdzic – Szamoty. Znawczyni sztuki i architektury sakralnej, podopieczna i uczennica słynnego artysty malarza z Wilna profesora Ferdynanda Ruszczyca - wykonawcy wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej na Sztandarze 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Matka Chrzestna Sztandaru Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Autorka wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej na sztandarze kielecki ułanów. W prawym górnym rogu, fotografia nosi ślady krwi por. Andrzeja Prawdzic – Szamoty.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 

PAPIEROŚNICA 1.JPG

Przestrzelona papierośnica należąca do por. Andrzeja Prawdzic – Szamoty, przekazana w ostatnich chwilach życia dla narzeczonej, Pani Izabeli Borowskiej - córki kontradmirała Marynarki Wojennej Michała Borowskiego z Wilna. Papierośnica, proporczyk i obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej złożone przez Panią Izabele Borowską jako wotum w kościele pw. Świętej Trójcy w Kielcach.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanaów Wileńskich)

 

PROPORCZYK 1.JPG

Pamiątkowy złoty proporczyk 13. Pułku Ułanów Wileńskich należący do por. Andrzeja Prawdzic - Szamoty.

(archiwum Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich)

 
 
13:05
 
 

 
 
 
STAJNIA OSTOJA.jpg

  PIK logo.jpg   wrota-logo-big.jpg

 
 
Jesteś naszym 967878 gościem, Online: 1
realizacja: nbStudio