Oferta programowa Współpraca Formularz współpracy (do pobrania)

Oferta programowa

KIELECKIEGO OCHOTNICZEGO SZWADRONU KAWALERII
im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich

1. Miejsce.

Każde - zaproponowane przez zamawiającego.

2. Skład ilościowy uczestników programu.

Kielecki Szwadron Kawalerii zgodnie z wymogami  Federacji Kawalerii Ochotniczej podległej Ministerstwu Obrony Narodowej opiera się na Regulaminach Kawalerii II RP , w których najmniejszym oddziałem kawalerii jest sekcja składająca się z 6 ułanów i koni prowadzona przez dowódcę oddziału na 7 koniu. Wielkość ta  uwarunkowana jest  musztrą konną rozpisaną w w/w Regulaminie oraz mobilnością oddziału. Skład ilościowy oddziału powiększa się o następne 6-osobowe sekcje pozostając przy jednym dowódcy. Dochodząc w ten sposób do plutonu 19 konnego, który Kielecki Szwadron Kawalerii jest w stanie wystawić.

Poniżej podajemy propozycje ilościowe udziału Kieleckiego Szwadronu Kawalerii w uroczystości,  nie wliczając w to obsługi pieszej, która wacha się w przedziale ilościowym od 2 - 6 ułanów. 

 • jedna sekcja: 6 ułanów  na 6 koniach  prowadzona przez dowódcę na 7 koniu;
 • dwie sekcje: 12 ułanów na12 koniach prowadzona przez dowódcę na 13 koniu;
 • trzy sekcje: 18 ułanów na 18 koniach prowadzona przez dowódcę na 19 koniu.

Możliwość wyboru składu ilościowego pozostawiamy organizatorowi jego możliwościom terenowym i finansowym.

3. Proponowany przebieg programu.

 • Prezentacja Szwadronu - całość programu przy narracji i odpowiednim podkładzie muzycznym zabezpieczonym przez Kielecki Szwadron Kawalerii;
 • Pokaz paradnej musztry konnej;
 • Pokazy władania szablą, lancą (włócznią) oraz strzelania do celu pistoletu pneumatycznego lub łuku;
  • szabla: (ścinanie łóz z pozorników różnymi technikami);
  • cięcie z góry;
  • cięcie w prawo;
  • cięcie z dołu;
  • cięcie od ucha  w dół;
  • pchnięcie w przód;
 • Pokaz władania lancą - włócznią: (zasłony, zastawy, uderzenia)
  • zbieranie pierścieni;
  • pokaz zmiany położenia lancy;
  • młynek gigant;
 • Pokaz szarży kawaleryjskiej  w zależności od warunków terenowych w szyku rozwiniętym;
 • Prezentacja wyposażenia kawaleryjskiego;
 • "I ty zostań ułanem" czyli zaciąg rekrutów (uczestnicy od 5 do 100 lat) do Szwadronu;
 • "Z ułańską fantazją" -gry i zabawy dla całych rodzin;
 • "W ułańskim siodle" - bezpłatne przejażdżki na kawaleryjskich wierzchowcach;
 • Pasowanie nowych ułanów;
 • Galeria uzbrojenia i umundurowania ułanów września 1939 roku w oznakowanym namiocie;
 • Zwiedzanie obozowiska kawaleryjskiego;
 • Na życzenie organizatora Szwadron może wziąć udział w defiladzie (w uroczystym   przemarszu, poprowadzić uroczystość, wystawić honorowe warty) we wskazanym miejscu oraz być wykorzystany do zadań zleconych w czasie uroczystości;
 • Grochówka z wojskowej kuchni polowej w uzgodnieniu z organizatorem;
 • W czasie programu Kielecki Szwadron Kawalerii może prezentować się w:
  • w umundurowaniu garnizonowym lub polowym zgodnie z regulaminami Kawalerii II RP z roku 1938;
  • w umundurowaniu „Beliniackim” - ułanów legionowych z lat 1914-1916;
  • w moderunku XVII wiecznej Jazdy Pancernej (Towarzysze Pancerni);
  • w moderunku Husarskim (w trakcie organizacji);
  • w moderunku Jazdy Średniowiecznej;

Całkowity czas trwania pokazu: 1 - 4 godziny w różnych blokach programowych.

4. Analiza kosztów.

Koszt udziału Kieleckiego Szwadronu Kawalerii w uroczystościach lub imprezach jest uzgadniany przez strony przed wydarzeniem i jest dostosowany do programu, umundurowania,  ilości koni oraz ułanów, odległości od Kielc (koszt transportu koni ułanów) a także możliwości zamawiającego.

UWAGA!
Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniego i bezpiecznego miejsca do pokazu. Pokaz wymaga równej trawiastej powierzchni i placu o wymiarach około 100x50 metrów. Organizator zobowiązany jest również do zapewnienia bieżącej wody dla koni oraz jednego ciepłego posiłku dla ułanów biorących udział w programie.

 

Kielecki Szwadron Kawalerii w umundurowaniu garnizonowym
zgodnie z regulaminami Kawalerii II RP z roku 1938

 


Kielecki Szwadron Kawalerii w umundurowaniu polowym
zgodnie z regulaminami Kawalerii II RP z roku 1938

POLOWE.JPG

 

 

Kielecki Szwadron Kawalerii w  umundurowaniu
"Beliniackim" - ułanów legionowych z lat 1914-1916 

 

Kielecki Szwadron Kawalerii jako:
Marszałkowska Chorągiew Rycerska Ziemi Świętokrzyskiej
w moderunku XVII wiecznej Jazdy Pancernej
(Towarzyszy Pancernych)

PANCERNI (1).JPG

PANCERNI (2).JPG

PANCERNI (3).JPG

 

 

Kielecki Szwadron Kawalerii jako:
Marszałkowska Chorągiew Rycerska Ziemi Świętokrzyskiej
w moderunku Jazdy ŚredniowiecznejObok wyżej wymienionych prezentacji, Kielecki Szwadron Kawalerii posiada w swojej ofercie programowej:

 1. Autorski program historyczno - patriotyczny dla szkół, którego celem jest przybliżenie młodym ludziom tematyki:
  • historii naszego regionu,
  • historii, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i tradycji jazdy polskiej
  • prezentacji elementów symboliki narodowej;

   Program jest realizowany od pięciu lat, w szkołach i przedszkolach w terenu Kielc i Województwa Świętokrzyskiego.

 2. Profesjonalne szkolenie dla pocztów sztandarowych szkół, a zakres którego wchodzi: musztra i obowiązki każdego członka pocztu, musztra całego pocztu, wydawanie komend oraz moralne i patriotyczne aspekty służby w poczcie sztandarowym.

SZKOŁA 1.jpg

SZKLOŁA 2.jpg

SZKOŁA 3.JPG

SZKOŁA 4.JPG

 
 
03:54
 
 

 
 
 
STAJNIA OSTOJA.jpg

  PIK logo.jpg   wrota-logo-big.jpg

 
 
Jesteś naszym 996695 gościem, Online: 1
realizacja: nbStudio